EV Justiitsministeeriumile: Viljandi kohtumaja fuajeesse 1995 pronks, dolomiit