EV Justiitsministeeriumile: Pärnu mnt.7 Halduskohtu fuajeesse 1994 pronks, dolomiit