EV Justiitsministeeriumile: 3 vitraazakent Kuressaare Kohtumajja 1996 (teostus koos M.Saarega)