EV Justiitsministeeriumile: 3 vitraazakent Jõhvi Kohtumajja 1995 (teostus koos M.Saarega)