"ALGUS" 1994 puu / puuskulptuuri sümpoosion Võru, Eesti