EV ISESEISVUSE VÄLJAKUULUTAMISELE pühendatud mälestusmärk Pärnusse ("Sirkel") 2006