Miina Härmale pühendatud hõbedast meenemündi kavand 2014