Eesti Rahvamuuseumi 100.juubelile
pühendatud hõbedast meenemündi-kodarraha kavand nr. 2 - 2009