Eesti Rahvamuuseumi 100.juubelile
pühendatud hõbedast meenemündi-kodarraha kavand 2009