Rahareformi 10.aastapäevale pühendatud meenemündi kavand - 2002