EV Kultuuriministeeriumile: auhind „MUUSEUMIROTT” 2004 pronks, paekivi